සේයාරූ

Share now!

‍ථෙරවාදි බුදු දහමින් පෝෂිත රටවල් ලෙස කාම්බෝජය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර බෞද්ධාගමික සබඳතා තවදුරටත් පුළුල් කර ගැනීමේ අරමුණින් ජනාධිපති කාම්බෝජයේ දී බෞද්ධ වැඩසටහන් කිහිපයකට එක් වෙයි

තායිලන්ත – කාම්බෝජ දේශසීමාව ආශ්‍රිතව පවතින කාම්බෝජයේ බෞද්ධාගමික අභිමානය ලෙස සැලකෙන සහ යුනෙස්කෝ ලෝක උරුමයක් ද වන අන්කෝර් (Angkor) පූජනීය නගරයේ සංචාරයකට ජනාධිපතිවරයා අද එක් වූ අතර කාම්බෝජ නියෝජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය සහ රාජ මාලිගයේ ඇමති Samdech Chaufea Veang kong Som Ol මහතා ද ඊට එක්ව සිටියේ ය.

937 Comments