විදෙස්

Share now!

ලොව විශාලතම තෙල් සැකසුම් පහසුකම සහිත කම්හල මෙන්ම ලොව විශාලතම බොරතෙල් ස්ථායීකරණ කම්හල ලෙස සැළකෙන සෞදි අරාබියේ ඇරැම්කෝ ජාතික ඉන්ධන සමාගමේ පර්‍යන්ත දෙකකට එල්ල වූ ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරයෙන් ඇතිවූ ගින්න පාලනය කර ඇතැයි එරට රජය පවසයි.

යේමන හූති කැරැලිකරුවන්ගේ ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරක් වන මෙය අද අලුයම 4ට පමණ එල්ල කර ඇත.

අබ්කායික් හා හුරායිස් පර්‍යන්ත දෙකට ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය එල්ල කර තිබේ.

ඇරැම්කෝ ඉන්ධන කම්හල එරට රජයට අයත්, ලෝකය පුරා ඉන්ධන සේවා සපයන නිෂ්පාදන හා සැකසුම් කර්මාන්තශාලාවකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment