දේශපාලන

Share now!

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂක සම්භන්ධව තීරණාත්මක තීන්දු කිහිපයක් ගැනීමේ අරමුණින් යුතුව එම පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ විශේෂ රැස්වීමක් ලබන 20 දින පැවැත්වීමට නියමිතය .

පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙම කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය පැවැත්වීමට වහා කටයුතු සූදානම් කරන ලෙස පක්ෂ මහලේකම් ඇමැති අකිල විරාජ් කාරියවසම්ට උපදෙස් ලබා දී ඇති බවද වාර්තාවේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපතිධුර අපේක්ෂකයා තේරීමේ අවසන් තීරණය කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය සතු බව පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මීට පෙර ප්‍රකාශ කර තිබිණ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment