ආර්ථිකව්‍යාපාරික

Share now!

පළාලි ගුවන් තොටුපොළ යාපනය ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ ලෙස නම් කර ඇත.

ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට අනුව අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඊට හිමි ව තිබේ.

මෙම ගුවන් තොටුපොළ සංවර්ධන කිරීමේ කටයුතු පසුගිය ජුලි මස පස්වන දා ආරම්භ කළ අතර මේ මස 10 වන දා එහි කටයුතු අවසන්වීමට නියමිත වේ.

ගුවන් තොටුපළ විවෘත කිරීම ලබන 17 වනදා හෝ ඊට ආසන්න දිනයකදී සිදුකෙරෙන බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමත්‍යාංශය පවසයි.

771 Comments