සේයාරූ

Share now!

වැලිකන්ද අසේලපුර ප්‍රදේශයේ දී ඊයේ (10) රාත්‍රියේ දී වන අලියෙකු මීනගයා දුම්රියක ගැටී තිබෙනවා.

ඒ හේතුවෙන් පොළොන්නරුව – මඩකළපුව ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ගමනාගමනයට බාධා එල්ලවී ඇතැයි වාර්තා වනවා.

වන අලියා එම ස්ථානයේ දීම මියගොස් ඇතැයි සඳහන් වෙනවා.

අප වාර්තාකරු සදහන් කලේ අලින් තිදෙනකු දුම්රියේ ගැටි ඇතිබවත් එක අලියකු මෙසේ මියගොස් ඇති අතර එම සතා දුම්රියක මැද සිරවී සිටීම නිසා ඔහුව අලියා එලියට ගැනීමට දැඩි වෙහසක් දැරිමය සිදුව ඇති බවත් සදහන් කලා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment