විදෙස්

Share now!

පාරිසරික ක්‍රියාකාරිනියක වන ග්‍රේටා තුන්බර්ග් දැරිය කාලය හරහා ගමන් කරන යාත්‍රියකු බවට අන්තර්ජාලය පුරා වෛරසයක් මෙන් ප්‍රශ්න කිරීමට පටන්ගෙන තිබේ.

ඒ වොෂින්ටන සරසවියේ පැරැණි ලිපිගොනු තුළින් හමුවූ ඡායාරූපයක් හෙතුකොටගෙනයි.

එම ඡායාරූපය 1898 දී කැනඩාවේ යුකෝන් ප්‍රාන්තයේ දී ගන්නා ලද ඡායාරූපයකි.

එහි සිටින්නේ දරුවන් තිදෙනෙකි.

එහි සිටින වැඩිමහල් දැරිය 16 හැවිරිදි ග්‍රේටා තුන්බර්ග්ගේ රූපයට බොහෝසෙයින් සමාන වීම නිසා ඇය කාලය හරහා ගමන් කළ හැකි තැනැත්තියක ද යන්න උපහාසයෙන් යුතුව සමාජ ජාල තුළ කතාබහට ලක්වේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment