ක්‍රීඩා

Share now!

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක දිනේෂ් චන්දිමාල් මෙරට කොරෝනා රෝගයෙන් ආරක්ෂා කරගැනීම පිණිස කටයුතු කරන වෛද්‍යවරුන්ට රණවිරුවන් හෙදියන් ඇතුළු සෞඛ්‍ය අංශවලට සහ අනිකුත් සියළු සේවාවන්ට ස්තූතියි කරමින් වීඩියෝවක් පලකල කර තිබෙනවා. පහතින් එමම වීඩියෝව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment