දුම්වැටි අලෙවිය තහනම් කරන්නැයි ඉල්ලීමක්

කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් මත්පැන් අලෙවිය රට තුල තහනම් කිරීමට පියවර ගත්සේම ඉදිරියේදී දුම්වැටි අලෙවියද තහනම් කිරීමට රජය පියවර ගනු ඇතැයි අපේක්‍ෂා කරන බව දුම්කොළ කර්මාන්ත අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය අවධාරණය කර සිටී .