විදෙස්වීඩියෝ

Share now!

ටැපනුලි ඔරංඋටං අලුත් විශේෂයක් වන්නේ ඇයි?

ටැපනුලි ඔරංඋටං විශේෂය අනික් ඔරංඋටං සතුන්ගෙන් වෙනස් වීමට පළමු හේතුව ජානමය වෙනස්කම් වේ. පර්යේෂණයන් පෙන්වා දෙන්නේ මීට වසර මිලියන 3.38 කට පමණ පෙර සුමත්‍රා හී වාසය කල ඔරංඋටං සතුන් සහ මෙම සතුන් ජාන වෙනස් වී ඇති බවයි. නමුත් ටැපනුලි ඔරංඋටං වසර 670,000 කට පමණ පෙර බෝර්නියන් ඔන්ගුටාන් හී සිට ඇති බවයි

ටැපනුලි ඔරංඋටංන්ට පිහිටා ඇති හිස් කබල සහ හකු අස්ථි සුමත්‍රා සහ බෝර්නියන් ඔන්ගුටාන් වාසය කරන අනික් සතුන්ට වඩා අඩු ශක්ති ප්‍රභේදයකින් පිහිටා ඇත.

විවාදයට තුඩුදී ඇති වේල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා ඉන්දුනීසියානු අධිකරණය අවසර ලබාදීමත් සමග ලොවෙන් තුරන් වීමේ දැඩි අවදානමක සිටින ඔරංඋටං සතුන්ගේ තුරන්වීම වේගවත් වනු ඇතැයි පරිසරවේදීහු පවසති.

ඇ.ඩො.බිලියන 1.5ක වටිනාකමින් යුතු මෙම වේල්ල උතුරුදිග සුමාත්‍රා හි බැටැන්ග් ටෝරූ වනාන්තරය ආශ්‍රිතව ඉදිකිරීමට නියමිතය.මෙම පළාත ටැපනෝලී ඔරංඋටං සතුන්ගේ නිජබිම ලෙස සැලකෙන අතර, ඔවුන් 2017 වසරේදී හඳුනාගනු ලැබූ ලොව වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති සතුන් කොට්ඨාසයකි.

මේ වනවිට මෙම සතුන් 800ක් පමණ වනාන්තරයේ දිවි ගෙවන අතර, ඔවුන් සැවොම මෙම පරිසර පද්ධතිය ඇසුරු කරගෙන ජීවත් වන බව පරිසරවේදීහු පවසති.

කෙසේ වෙතත්, මෙම ව්‍යාපෘතිය සමග එම සතුන් ලොවෙන් තුරන් කිරීමේ පාර කැපෙන බව ඔවුහු වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment