කොරෝනා නිසා බ්‍රිතාන්‍යයන් දුම්පානයෙන් ඉවතට

කොරෝනා වසංගත සමය තුල බ්‍රිතාන්‍යයේ ලක්‍ෂ තුනකට අධික පිරිසක් දුම්පානයෙන් ඉවත්ව ඇති බව එරට ” ද ගාර්ඩියන් ” (The Guardian ) පුවත්පත අනුමාන කර සිටී .