විශේෂාංග

Share now!

ගිං ග‍‍ඟෙහි සැඩ ජල පහරට හසුව ගසාගෙනවිත් ගාල්ල, වක්වැල්ල සහ දොඩම්ගොඩ යන පාලම් තුල සිරවී තිබූ දැව කඳන් සහ අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කර ජලය නිසි පරිදි බැස යාමට සැලැස්වීමෙන් එම ‍රප්‍රදේශයට ඉදිරියේදී ඇති විය හැකි ගංවතුර අවධානම මැඩ පැවැත්වීමට අද (27) නාවික හමුදාව කටයුතු යොදා ඇත.
මේ දින වල ශ්‍රී ලංකාවට බලපා ඇති අයහපත් කාළගුණික තත්වය හේතුවෙන් ගිං ග‍ඟෙහි ජල මට්ටම ඉහළ ගොස් ඇති තිබේ. ඒ අනුව ගිං ගගෙහි සැඩ ජල පහරට හසුව ගසාගෙන එනු ලබන විශාල උණ පඳුරු, දැව කඳන් හා අපද්‍රව්‍ය ගාල්ල, වක්වැල්ල සහ දොඩම්ගොඩ පාලම් අසල සිරවීම හේතුවෙන්, ඇතිවිය හැකි ගංවතුර අවධානම් තත්වයට පෙර සූදානමක් වශයෙන් එම පාලම තුල සිරවී තිබු විශාල උණ පඳුරු, දැව කඳන් හා අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම සිදු කර ඇත. දකුණු නාවික විධානය භාර ආඥාපති රියර් අද්මිරාල් කස්සප පෝල්ගේ උපදෙස් මත ක්‍රියාත්මක කරන ලද මෙම මෙහෙයුම සඳහා දකුණු නාවික විධානයට අනුයුක්ත කිමිදුම් අංශයේ නාවිකයින්ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් අනුයුක්ත කරන ලද අතර, මහත් පරිශ්‍රමයක් යොදා එම පාලම් ආශිතව ‍එක්රැස්වී තිබූ අපද්‍රව්‍ය ඉවත්කර ජලය බාධාවකින් තොරව ගලා යාමට සැලැස්වීමට කටයුතු කරන ලදි
තවද, හදිසි අවස්ථාවකදී ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා තවදුරටත් ගංවතුර අවධානම පවතින ප්‍රදේශයන් ආවරණය වන පරිදි නාවික හමුදා සහන සැළසීමේ හා මුදවා ගැනීමේ කණ්ඩායම් ස්ථානගත කර සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment