BREAKING NEWSආර්ථිකව්‍යාපාරික

Share now!

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයමත පදනම්වූ උද්ධමනය පසුගිය මැයි මාසයේදී සියයට 1.2 කින් පහත වැටී ඇත.

ඒ අනුව 2020 අප්‍රේල් මාසයේ පැවති සියයට 5.2හි පැවතුනු එම අගය මැයි මාසයේ දී සියයට 4.0 දක්වා පහළ ගොස් ඇති බව වාර්තාවේ.

තවද වාර්ෂික සාමාන්‍ය මූලික උද්ධමනය 2020 අප්‍රේල් මාසයේ දී පැවති සියයට 4.7 හි සිට 2020 මැයි මාසයේ දී සියයට 4.4 දක්වා පහළ ගිය අතර එය මාස දොළහකින් වාර්තා වූ අවම අගයවේ.

ආහාර කාණ්ඩයේ ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය 2020 අප්‍රේල් මාසයේ පැවති සියයට 13.2හි සිට 2020 මැයි මාසයේ දී සියයට 9.9 දක්වා පහළ ගියේ ය. තව ද, ආහාර නො වන කාණ්ඩයේ ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය ද 2020 අප්‍රේල් මාසයේ පැවති සියයට 2.1හි සිට 2020 මැයි මාසයේ දී සියයට 1.6 දක්වා පහළ ගියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment