තනි සිගරට්ටු අලෙවිය තහනම් කිරීමෙන් දුම්බීම අඩුවේ

තනි සිගරට්ටු අලෙවිය තහනම් කිරීම හරහා මෙරට තුල දුම්පානය කරන්නන්ගේ සංඛ්‍යාව කැපී පෙනෙන ලෙස අඩු කිරීමේ හැකියාවක් පවතින බව දුම්කොළ සහ මධ්‍යසාර පිළිබද ජාතික අධිකාරියේ සභාපති වෛද්‍ය පාලිත අබේකොන් මහතා ප්‍රකාශ කර සිටී .