ඡන්ද අපේක්ෂකයන් ගැන හෙලිදරව්වකට දුම්කොළ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය සැරසෙයි

මෙවර මහමැතිවරණයට ඉදිරිපත්ව සිටින අපේක්‍ෂකයින් අතර දුම්කොළ, මධ්‍යසාර හෝ වෙනත් මත්ද්‍රවය සමාගම් සමග සබඳතා පවත්වන පුද්ගලයින් ඇතිද යන්න සොයා බලා, රටට හෙළිදරව් කිරීමට දුම්කොළ කර්මාන්ත අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය සූදානම් වේ.