ක්‍රීඩා

Share now!

කෝටිපති සහල් ව්‍යාපාරික ඩඩ්ලි සිරිසේන මහතාට LPL ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ දායකත්වයක් ( Accommodation Partner ) හිමිව තිබේ.

ඒ පිළිබඳව ඒ මහතා සිය නිල ෆේස්බුක් පිටුවෙහි තැබූ සටහන පහතින් දැක්වේ.