විශේෂාංග

Share now!

‍ලෝකයේ තරුණ දේශපාලඥයින් 20 අතරට කොළඹ නගර සභාවේ නාගරික මන්ත්‍රි මිලින්ද රාජපක්ෂ නම් කර තිබේ.

One Young World සංවිධානය මගින් පිරිනමන One Young World Politician Of The Year නැමති සම්මානය සදහා නිර්දේශිත 20 දෙනා අතරට මිලින්ද රාජපක්ෂ මහතා නම් කර තිබේ.

මෙම 20 දෙනා අතරින් පස්දෙනෙකු තෝරා ගැනිමට නියමිත වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment