මහින්ද කුරුණෑගලින් එන්න අත්සන් තබයි

එළැඹෙන මහ මැතිවරණය සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් තරග වැදීමට අදාළ නාමයෝජනා පත්‍රයට අද අත්සන් තබා තිබේ.