බෝම්බකරුවන්ගේ තඹ කම්හලේ විමර්ශනයේදී වැල්ලම්පිටිය OICට බලපෑම්

පාස්කු ඉරිදා බෝම්බකරුවන්ට අයත් තඹ කර්මාන්තශාලාවේ සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට යාමේදී විශ්‍රාමික ජ්‍යේෂ්ට පොලිස් අධිකාරීවරයෙක් තමාට බලපෑම් කළ බව වැල්ලම්පිටිය පොලිස්

පාර්ලිමේන්තුවේ සේවය කළ තවුහීඩ් ජමාත් සැකකරුගේ කාර්‍යාල කාමරය පිරික්සයි

පාස්කු ඉරිදා මරාගෙන මැරුණු බෝම්බකරු සහරාන් කාසිම් සමඟ සමීප සබඳතා පැවැත්වූ බවට පොලීසිය පැවසූ පාර්ලිමේන්තුවේ සේවය කළ සුචිගත කිරීමේ

සර්ප දෂ්ට කිරීම්වලින් මියයාමේ අඩුවීමක්

අපේ රටේ වාර්ෂිකව සිදුවන සර්ප දෂ්ඨ කිරීම් වලින් සිදුවන මරණ සංඛ්‍යාව ඉතා අඩු මට්ටමක පවතින බව සංඛ්‍යා දත්ත විශ්ලේෂණයේදී පෙනී යයි