කොරෝනා නිසා ඇමසන් ආදිවාසීන් අතුගෑවෙයි!

ඇමසන් කලාපයේ වෙසෙන ආදිවාසීන් ඇතුළු බ්‍රසීලයේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්, කොවිඩ්-19 වසංගතය හේතුවෙන් අතුගෑවී යාමේ අවදානමක් පවතින බව බ්‍රසීල සෞඛ්‍ය බලධාරීහු අනතුරු අඟවා සිටී.

ඇමසෝන් ගිනි නිවන්න G-7න් ඩොලර් මිලියන 40ක්

ඇමසෝන් වැසිවනාන්තරයේ ගිනි නිවීම හා ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් ජී-7 සමුළුවෙන් ඩොලර් මිලියන 40ක ලබාදීමට තීරණය කර තිබේ.