රටේ බැංකු පද්ධතිය ස්ථාවරයි – මහ බැංකුව

අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සජබ මන්ත්‍රී හර්ෂද සිල්වා මහතා තමාගේ කතාව අතරතුර යම් රාජ්‍ය බැංකුවක් බංකොලොත් තත්වයට පත්වී තිබේද විමසා සිටියා.

ආර්ථික අර්බූදය විසදන්න සර්ව පාක්ෂික සමුළුව රැස්වෙයි

සර්ව පාක්ෂික සමුළුව, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගත් උපාධිධාරීන්ට ගුරු සේවයට එක්වීමේ අවස්ථාවක්

රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගත් උපාධිධාරීන්ගෙන් 22000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ගුරු සේවය සඳහා බඳවා ගැනීමට හැකියාව