ගෝඨාභයට නඩු දැමු තේනුවර අයියාට තේනුවර මල්ලි කියපු ශතවර්ෂ 25 අපූරු කතාව

එළැඹෙන ජනාධිපතිවරණ උණුසුම තවත් ඉහළ යාමට හේතුවී ඇත්තේ ඒ වටා මැවෙන කතාය. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ශ්‍රි ලංකා පුරවැසියෙකු ලෙස පිළිගැනීම අත්හිටුවන්නට නියෝගයක් ඉල්ලා දැමු පෙත්සම විභාගවීමට නියමිතව ඇත්තේ හෙට සිටය.