ක්‍රීඩා


Share now!

ලොව විශාලතම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනයේ ඉදි කිරීම් කටයුතු ලබන ජනවාරි මාසයේ දී අවසන් වීමට නියමිතව ඇත..

මෙම ක්‍රීඩාංගනය ඉදිවෙමින් පවතින්නේ ඉන්දියාවේ ගුජරාට් ප්‍රදේශයේය.

එහි ඉදි කිරීම්වලින් මේ වන විට 90%ක වැඩ අවසන්ව ඇති අතර මෙතෙක් ලෝකයේ විශාලතම ක්‍රීඩාංගනය වන මෙල්බර්න් ක්‍රීඩාංගනයට වඩා මෙම ගුජරාටි ක්‍රීඩාංගනය වීශාලත්වයෙන් වැඩි වේ..

මෙල්බර්න් ක්‍රීඩාංගනයේ ප්‍රේක්ෂකයින් 95,000 කට තරග නැරඹීමේ හැකියාව පවතින නමුත් ඉදිවෙමින් පවතින ගුජරාට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනයේ තරග නැරඹිය හැකිප්‍රේක්ෂකයින්ගේ සංඛ්‍යාව 1,10,000 ක් බව වාර්තාවේ.