විදෙස්


Share now!

චීනයේ සිචුවාන් පළාතේ wද සිදුවූ ප්‍රබල භූ කම්පනයකින් පුද්ගලයන් 46ක් මියගොස් ඇතැයි එරට වාර්තා පවසයි.

රිච්ටර් මාපක 6.8 ක භූමිකම්පාවක් ඇති වූ අතර එය 2017 සිට කලාපයට බලපෑ ප්‍රබලතම භූමිකම්පාවයි.

භූ කම්පනය බලපෑ සමහර මාර්ග සහ නිවාස නාය යෑම්වලින් හානි වී ඇති අතර අවම වශයෙන් එක් ප්‍රදේශයක සන්නිවේදනය අඩාල වී ඇති බව එරට රාජ්‍ය රූපවාහිනිය වාර්තා කළේය.