ව්‍යාපාරිකසේයාරූ


Share now!

Marriott Bonvoy හි සන්නාම 30 කින් යුත් අද්විතීය එකතුවෙහි කොටසක් වන Courtyard by Marriott, ශ්‍රී ලංකාවේ විවෘත කරන ලද පළමු හෝටලය බවට පත් කරමින්, Courtyard by Marriott Colombo විවෘත කරනු ලැබූ බව නිවේදනය කර සිටී.

කොළඹ සිටි සෙන්ටර් (Colombo City Centre Mall) සාප්පු සංකීර්ණණයට යාබදව නගරයේ ව්‍යාපාරික කේන්ද්‍රික ප්‍රදේශයේ හදවත බඳු ස්ථානයක පිහිටා ඇති Courtyard by Marriott Colombo අංගනය කොළඹ නගරය ගවේෂණය කිරීමට සූදානම් අමුත්තන්ට නවීන මෙන්ම සුවපහසු සේවාවක් ලබා දීමට සූදානම් වේ.

කොළඹ බටහිර වෙරළ තීරයේ ඉන්දියන් සාගරයට නුදුරින් පිහිටා ඇති මෙම හෝටලය බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ සිට මිනිත්තු 45ක් පමණ දුරකින් පිහිටා ඇත. Courtyard by Marriott Colombo කාර්යක්ෂමතාවය සහ සුවපහසුව සඳහා නිර්මාණය කර ඇති කාමර සහ වැඩකටයුතු කිරීමට නිර්මාණය කරන ලද අවකාශ සමඟින් පහසු ව්‍යාපාරික සම්බන්ධතාවයක් සපයන අතරම නගර අහස් සීමාවේ විස්මිත දසුන් ඔබගේ දෑස් මානයට සමීප කරයි. හෝටලය තුළ වැඩකටයුතු කිරීමට නිර්මාණය කරන ලද අවකාශයන් සහ අධිවේගී අන්තර්ජාල පහසුකම් සහිතව ක්‍රියාකාරී නිර්මාණය කර ඇති කාමර 164 ක් පිරිනමනු ලබයි. අමුත්තන්ට දිගුකාලීනව නවාතැන් ගැනීමට හෝ පවුලේ සංචාරයන් සඳහා සුදුසු සුවපහසු කාමරවල රැඳී සිටිය හැකිය.

මෙම හෝටලය දේශීය ප්‍රණීත ආහාර සහ ජාත්‍යන්තර ආහාරපානවලින් සමන්විත භෝජන සංග්‍රහයක් පිරිනමන Beira Kitchen ඇතුළු භෝජනාගාර තුනකින් සමන්විත වේ. Tito’s café හි අමුත්තන්ට නැවුම්ව පිසින ලද උදෑසන ආහාර, කෝපි හෝ තේ සමඟින් ඔවුන්ගේ දවස ආරම්භ කළ හැකි අතර, The Lounge සැහැල්ලු පාන වර්ග සහ විවිධ කෑම වර්ග සමඟ ඔවුන්ට විවේකී වාතාවරණයක් සපයයි

.