යහපාලන ආණ්ඩුවේ දූෂණ ගැන සෙවූ කොමිශන් වාර්තාව ජනපතිට

වත්මන් ආණ්ඩු සමයේදී රාජ්‍ය ආයතනවල සිදුව ඇතැයි කියන වංචා, දූෂණ පිළිබඳ සොයා බැලීමට පත් කළ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ අවසන් වාර්තාව ජනාධිපතිවරයා වෙත බාර දී තිබේ.

ඇවන්ට්ගාඩ් ප්‍රධානියෙක් ගුවන් තොටේදී අත්අඩංගුවට

ඇවන්ගාඩ් නඩුවට අදාළව අවශ්‍ය වී සිටි ඇවන්ගාඩ් හී සමුද්‍ර ආරක්ෂක අංශ ප්‍රධානී ලෙස ක්‍රියා කර ඇති බව කියන සැකකරු අද උදෑසන අත්අඩංගුවට පත්ව ඇතැයි වාර්තා වේ.