සේයාරූ


Share now!

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක තානාපතිවරයා ලෙස හිටපු සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සනත් ජයසූරිය පත්කර තිබෙනවා. ඒ, සංචාරක අමාත්‍යංශය විසින්. මීට අමතරව විද්වතුන් රැසකගේ සහභාගිත්වයෙන් සංචාරක උපදේශක සභාවක් ද පිහිටුවා තිබෙනවා.

ඔවුන්ට පත්වීම් ලිපි ප්‍රධානය ද ඊයේ සිදු කෙරුණා. නව සංචාරක ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් ක්‍රියාවට නැංවීම මෙහි අරමුණයි.