ක්‍රීඩා


Share now!

නිල නොවන ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරඟාවලියක් සඳහා “තමිල් ඊලාම්” නමින් පාපන්දු කණ්ඩායමක් ඉදිරිපත්වී ඇති බව වාර්තාවේ.

CONIFA 2020 නමින් හැඳින්වෙන මෙම ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය මේ දිනවල ප්‍රංශයේ සර්ජි නුවර පැවැත්වෙන බවටද තොරතුරු වාර්තාවේ.

පසුගිය 14 දින මෙම තමිල් ඊලාම් නම් පාපන්දු කණ්ඩායම තුර්කිස්තානය සමග තරඟයකට සහභාගී වී ඇති අතර එහිදී 5-0 ලෙස ජයග්‍රහනයද අත් කර ගෙන ඇති බව එරට මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත.

මෙම ඊලාම් පාපන්දු කණ්ඩායම , ශ්‍රී ලංකික ද්‍රවිඩ ඩයස්පෝරාවට අයත් ක්‍රීඩකයින්ගෙන් සමන්විත බවටද එරට මාධ්‍ය වාර්තා වල දැක්වේ.

එම කණ්ඩායම විකි පීඩියා හි දැක්වෙන විස්තරය පහත වේ .