සේයාරූ


Share now!

නෙළුම් කුලුනේ දෙවන අදියර කඩිනමින් විවෘත කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව නෙළුම් කුලුන පුද්ගලික සමාගම පවසයි.

එහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී විශ්‍රාමික මේජර් ජනරාල් ප්‍රසාද් සමරසිංහ මහතා සඳහන් කළේ, තෙවන අදියර ද ලබන වසර ආරම්භයේදී විවෘත කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවය.

පසුගිය 15 වන දින නෙළුම් කුලුනේ පළමු අදියර ජනතාව සඳහා විවෘත කළ අතර පෙරේදා දිනය වන විට පමණක් ගතවූ දින 04 තුළ පුද්ගලයින් 25‍,000කට අධික පිරිසක් එය නැරඹීම සඳහා පැමිණ තිබේ.

එමඟින් රුපියල් මිලියන 11කට වැඩි ආදායමක් උපයා ගැනීමට හැකි වී ඇති බව වාර්තා වේ.

ඊයේ (19) දිනයේද විශාල ජනතාවක් නෙළුම් කුලුන නැරඹීම සඳහා පැමිණ ඇති අතර මේ හේතුවෙන් අද දිනයේ සිට එය නැරඹීම සඳහා ලබා දී තිබූ කාලය වැඩි කිරීමට ද පියවර ගත් බව විශ්‍රාමික මේජර් ජනරාල් ප්‍රසාද් සමරසිංහ මහතා පැවසුවේය.