නීති විරෝධී ඊතල විදීමෙන් (Spearfishin) ලංකාවේ කොරල් පර ජීවීන් බේරාගමු

මුලු ලොවම ප්‍රසිද්ධ දකුණු මුහුදු තීරය සුන්දර මෙන්ම ආවේනික කොරල් ජීවීන්ටද නිවහන සපයයි. මෙම සුන්දරත්වය විදීමටම බොහෝ විදේශිය මෙන්ම දේශීය සංචාරකයන්ද දකුණු වෙරළට පැමිනේ

10

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”Back” style=”classic” color=”pink” size=”lg” align=”right” i_icon_fontawesome=”” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fthecolomboexpress.com%2F30493|||”][vc_single_image image=”30695″ img_size=”full” title=”05″][/vc_column][/vc_row]

09

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”Back” style=”classic” color=”pink” size=”lg” align=”right” i_icon_fontawesome=”” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fthecolomboexpress.com%2F30493|||”][vc_single_image image=”30703″ img_size=”full” title=”05″][/vc_column][/vc_row]

08

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”Back” style=”classic” color=”pink” size=”lg” align=”right” i_icon_fontawesome=”” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fthecolomboexpress.com%2F30493|||”][vc_single_image image=”30702″ img_size=”full” title=”05″][/vc_column][/vc_row]

07

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”Back” style=”classic” color=”pink” size=”lg” align=”right” i_icon_fontawesome=”” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fthecolomboexpress.com%2F30493|||”][vc_single_image image=”30701″ img_size=”full” title=”05″][/vc_column][/vc_row]

06

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”Back” style=”classic” color=”pink” size=”lg” align=”right” i_icon_fontawesome=”” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fthecolomboexpress.com%2F30493|||”][vc_single_image image=”30700″ img_size=”full” title=”05″][/vc_column][/vc_row]

05

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”Back” style=”classic” color=”pink” size=”lg” align=”right” i_icon_fontawesome=”” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fthecolomboexpress.com%2F30493|||”][vc_single_image image=”30699″ img_size=”full” title=”05″][/vc_column][/vc_row]

03

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”Back” style=”classic” color=”pink” size=”lg” align=”right” i_icon_fontawesome=”” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fthecolomboexpress.com%2F30493|||”][vc_single_image image=”30698″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

02

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”Back” style=”classic” color=”pink” size=”lg” align=”right” i_icon_fontawesome=”” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fthecolomboexpress.com%2F30493|||”][vc_single_image image=”30697″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

01

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”Back” style=”classic” color=”pink” size=”lg” align=”right” i_icon_fontawesome=”” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fthecolomboexpress.com%2F30493|||”][vc_single_image image=”30727″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

ePaper – Wednesday, April 15, 2020

මෙරට අලුතින් හමුවන රෝගීන්ගේ කොවිඩ්-19 වෛරස ප්‍රමාණය අඩුයි විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ
අත්අඩංගුවට ගත් රියාජ් බදියුදීන් ඇතුළු 6ක් රදවාගෙන ප්‍රශ්න කරයි – නීතිඥ නිජාස් හිස්බුල්ලාත් ඒ අතර
දිස්ත්‍රික්ක 19කට ඇඳිරිනීතිය ලිහිල් වෙයි -නැවත ලිහිල්වීම 20 වැනිදා
ආණ්ඩුවේ කොරෝනා පාලනය සාර්ථකයි’ – රනිල් වික්‍රමසිංහ

අධි අවදානම් කලාප හැර දිස්ත්‍රික් 19කට හෙට ඇඳිරිනීතිය ලිහිල් වෙයි

කොවිඩ්-19 හෙවත් නව කොරෝනා ව්‍යාප්තිය අධි අවදානම් කලාප ලෙස නම්කළ කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, පුත්තලම, මහනුවර සහ යාපනය යන දිස්ත්‍රික්කවලට හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්ක 19