එතෙරදි වැයකරන්නේ මගෙ සල්ලි – ගෝඨාභය දැනුම් දෙයි

මේ වනවිට විදේශගතව සිටින හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සිය එතෙර වියදම් පිළිබඳ ඇතැම් මාධ්‍ය පළකර ඇති වාර්තා වැරදි බවට දැනුම් දුන්නේ යැයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා එතෙර සියලු වියදම් සඳහා වැය කරනුයේ සිය පෞද්ගලික මුදල් බව අවධාරණය කළ බවට එම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියාසිටී. එම නිවේදනයේ…

ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයූවන් තහනමෙන් ඉවත් කළත් නිරීක්ෂණය නවතා නෑ

ත්‍රස්තවාදයට අරමුදල් සැපයීම සම්බන්ධයෙන් තහනම් කර තිබූ පුද්ගලයන් 316 දෙනෙකු සහ සංවිධාන 06ක් ඉන් ඉවත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබුණ ද මෙම පුද්ගලයන් හෝ සංවිධාන පිළිබඳව නිරන්තර අවධානයෙන් පසුවන බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසයි. එමෙන්ම එම පුද්ගලයන් සහ සංවිධාන අනාගතයේදී යම් හෙයකින් ත්‍රස්තවාදය සඳහා අරමුදල් සැපයීමේ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සම්බන්ධ වූ බව තහවුරු වුවහොත් ඔවුන් අසාදු ලේඛන ගත…