නොමැරී ජීවත්වෙන්න එක්අයකුට මාසෙකට රු.12500ක්

කාල බිලී නොමැරී පුද්ගලයෙකුට රුපියල් 2500කින් මාසයක් ජීවත්වීමට හැකියැයි කීවේ බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යවරයාය. හැබැයි ඒ අද ඊයේ නොව. වසර දහ පහළොවකට ඉහතදීය. එදා රුපියල් 2500න් මාසයක් නොමැරී ජීවත්වීමට කන්න බොන්න බන්දුල ඇමතිවරයාගේ න්‍යායට අනුව ජීවත්විය හැකි වූවත් අද නම් රුපියල් 2500 එක දවසකටවත් ජීවත්වන්නට එක් පුද්ගලයෙකුට ප්‍රමාණවත් නොවනු ඇත. ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ 2012/13 නිල…