කුළුණු මතින් දිවෙන විදුලි දුම්රියෙන් අලුත් වෙන කැළණි වැලි කෝච්චිය

කොළඹ හා අවට නාගරික ප්‍රදේශවල නිරන්තරයෙන් පවතින මාර්ග තදබදය , කලක සිටම කාගේත් කතාබහට ලක්වන මාතෘකාවකි. නොයෙක්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි රංජන් රාමනායක අත්අඩංගුවට

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි රංජන් රාමනායක මහතා මීට ටික වෙලාවකට පෙර අත්අඩංගුවට ගැනුනා ඒ බලපත්‍ර අළුත් නොකල ගින අවියක් ලග තබා ගැනීමේ වරදට.