වීඩියෝ


Share now!

සද තනිවෙලා අහසේ හිරු තනිවෙලා උතුරා ගැලූ නදියක් අද වියලිලා..!

ශ්‍රී ලාංකීය ගීත කෝකිලාවිය වූ ඇන්ජලීන් ගුණතිලක මහත්මිය අද දැයෙන් සමුගත්තා. ඒ කලාකරුවන් ඇයට ආදරේ අරන රසික රසිකාවියන්ගේ සෝ සුසුම් මැදයි.

මෙහිදි සිදුවූ විශේෂ සිදුවීමක්  thecolomboexpress.com අපට ඇස ගැටුනා ඒ ඇන්ජලීන් ගුණතිලක මහත්මිය ගායනා කල ” හිරු තනි වෙලා අහසේ ” ගීතය ඇගේ දේහය මිහිදන් කරන අවස්ථාවේ වාදනය කරවීමයි.
මේ සිදුවීම්  රැස්ව සිටි පිරිසගේ දෑස් කඳුලින් තෙත් කිරිමට සමත්වුනා.