කන්දකාඩු යැවූ ජින්තුපිටියේ අය ගෙදර යවයි

කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය වෙත යොමු කර සිටි, කොළඹ, ජිංතුපිටිය ප‍්‍රදේශයේ පුද්ගලයින් 154 දෙනා අද (06) යළි සිය නිවෙස් වෙත පිටත් කර හැරිණ.