වැසි වනාන්තරයකින් හමුවූ පැරණිතම ශිලා මෙවලම් සමූහයක් ශ්‍රී ලංකාවෙන්

දකුණු ආසියානු වැසි වනාන්තරයකින් හමුවූ ලොව පැරණිතම ශුද්‍ර ශිලා මෙවලම් හෙවත් ශෛලමය මෙවලම් සමූහයක් , ශ්‍රී ලංකාවේ ෆාහියන් ලෙනෙන් හමුවී ඇත.

නීති විරෝධීව මුහුදු කූඩැල්ලන් 550 ක් හා හක් බෙල්ලන් 04 ක් සමඟ පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු නාවික හමුදා බාරයට

නාවික හමුදාව විසින් අද ( 02) අළුයම චුන්ඩිකුලම් මුහුදු ප්‍රදේශයේදී නීති විරෝධී ලෙස ඇල්ලූ මුහුදු කූඩැල්ලන් 550 ක් හා හක් බෙල්ලන් 04 ක් සමඟ පුද්ගලයින්